MUZIEK RAAKT

Muziek is een taal die iedereen verstaat, ook al heb je geen woorden. Via muziek maak je weer contact met anderen en met jezelf.

MUZIEK DRAAGT

Muziek weerspiegelt wat vanbinnen leeft.
Ze draagt je, net zoals het water de kajak.

MUZIEK ZET IN BEWEGING

Muziek zet een proces in beweging. Een kleine stap in de ontwikkeling, een moment van eigenwaarde, een mens die openbloeit.

Waar klanken stromen

Muziektherapie kan op heel wat gebieden ondersteunen: emotionele of sociale moeilijkheden, rouwverwerking,… Muziektherapie kan bij iedereen een proces op gang brengen, ook zonder woorden. We maken samen muziek of we luisteren ernaar. Muzikale voorkennis is niet nodig!

KAJAK muziektherapie is gespecialiseerd in kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of autisme en in ouderen met dementie. 


VERSTANDELIJKE BEPERKING en autisme

We beginnen meestal samen aan de piano. Iedereen kan een toets indrukken en klank maken. Er ontstaat muziek. Er ontstaat contact. De muziektherapeut ondersteunt, imiteert of spiegelt via de muziek. Ook zingen, klank maken met onze stem en heel wat andere instrumenten kunnen aan bod komen.

Muziektherapie helpt om vaardigheden te stimuleren of gevoelens te kunnen verwerken. Zoals het stimuleren van de sociale en emotionele ontwikkeling of het stimuleren van taal. Ook bij hechtingsmoeilijkheden of rouwverwerking kan muziektherapie ondersteunen.


DEMENTIE

In welke fase een persoon met dementie zich ook bevindt, muziek is een ideaal middel om contact te maken. De moeilijke gevoelens die met het dementeringsproces gepaard gaan, kunnen in de muziektherapie letterlijk ‘klinken’. De ‘verbrokkeling’ die dementie teweeg brengt, kan even verdwijnen. De persoon ervaart zichzelf als een geheel .

Ook partner, kinderen of kleinkinderen kunnen in dit proces betrokken worden. Ook zij kunnen via de muziek een deugddoend moment van contact ervaren. Het zingen van liederen van vroeger of het spelen van herkenbare deuntjes zijn hierbij dankbare hulpmiddelen.

Katrijn Janssens

In 2001 studeerde ik af als ‘master in de muziektherapie’ aan het Lemmensinstituut in Leuven. Ik deed mijn stage bij jongeren met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie. Eerst werkte ik in een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Daar begeleidde ik het expressie-atelier. Nadien stapte ik over naar het buitengewoon secundair onderwijs. En daar werk ik nog steeds heel graag. Ik geef er muziek en expressie aan jongeren met een (ernstig) verstandelijke beperking. In mijn vrije tijd speel ik diatonische accordeon en begeleid ik regelmatig een contactkoor voor ouderen met dementie en hun familie. 

Naast mijn stevige theoretische en muzikale basis, heb ik mij verder gespecialiseerd in de sociale en emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben lid van de BMT vzw, de Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw.

Praktisch

Neem contact op met KAJAK muziektherapie voor meer informatie of plan een afspraak.

KOSTPRIJS

€ 50 voor een sessie van 45 minuten.
De duur van de sessie kan aangepast worden naargelang de mogelijkheden van de cliënt.

BE19 9733 8993 7812

sessies zijn mogelijk op

zaterdag 14.00 – 17.00
en op afspraak

praktijk

Studio MUSYO
Groenewoud 14 A, 
2320 Hoogstraten

of bij jou thuis

contact & afspraken

+32 (0)495 343838

waar
klanken
stromen